30/04/2015

Referenser

Vi är ett familjeföretag med sju anställda som utfört arbete för stora företag som till exempel:

Exempelarbeten

Markarbete för Motorväst

Vi fick i uppdrag av MotorVäst i Hällevadsholm att anlägga en lastbils- och personbilsparkering. Vi skulle även förbereda för gjutningen av betongplattan för en ny däckverkstad. Motorväst anlitade som styrd totalentreprenad, vilket innebär att de tog ansvaret för vissa delar utav lösningen medan vi tog ansvaret för resten.

Ytan för parkeringen gjordes i ordning via schaktning, och dräneringsrör. Vi återfyllde sedan med förstärkningslager och bärlager så att parkeringen fick en stabil grund som inte sjunker vid stora tyngder.

Marken för den nya däckverkstaden förberedes via schaktning.

Anläggning av gångbana och upphöjning utav stig för Maltes Stig

Intresseföreningen Maltes Stig anlitade oss för att anlägga en 375m lång gångbana. Vi följde länsstyrelsens krav för godkänt dispens från strandskydd och andra krav vid området, och utförde anläggningen enligt intresseföreningens beställning. Banan invigdes 17 Juli, 2014.

Vi fick även arbetet att stormsäkra och upphöja en 150m lång delsträcka som varit svårt härjad av stormen Egon. Ni kan läsa mer om det här på Bohuslänningen, som skrev en artikel om det här arbetet och vad som har gjorts för att stormsäkra Maltes stig. Här är en länk till deras artikel!

Upprustning av vägföreningsväg

Vi fick i uppdrag av en lokala vägförening att utföra en total upprustning av en väg som totalentreprenör, vilket innebär att vi fick ansvaret för både projektet och arbetet. Vi gjorde vägen smalare enligt deras önskan, och förbättrade diket genom att utföra dikning på nytt. Skadade vägtrummor byttes ut med nya, och vägen grusades och hyvlades.

Ett problem med grusade vägar är att de kan damma om det är torrt, vilket inte bara leder till dålig sikt men kan påverka såväl området som människors hälsa negativt. För att förhindra detta saltade vi även vägen med sommarsalt, som är en typ av dammbindning, som binder dammet.

Vägbyggning i Kockhed i Orust

Sommaren 2019 fick vi ett stort uppdrag utav en kund i Orust som ville förbättra deras vägar. Vi breddade och asfalterade vägen, grävde diken och utförde trumbyten. Vi satte även upp vägskyltar enligt deras önskan. 

Dikning för Jättesås Vägförening

Montering av Mur

I november 2018 fick vi i uppdrag att montera L-Stöd, en typ av mur, för en privatperson.

Vägbyggning Gustavsberg

Vi anlitades för att anlägga en väg i Gustavsberg, med kabel och rörläggning för elektricitet, vatten och avlopp vid sidan av vägen. Uppdraget slutfördes sommaren 2019.