13/01/2019

Integritetspolicy

Vårt mål med det här dokumentet är beskriva och förklara vilka uppgifter vi samlar in och varför, samt hur vi bearbetar dem och hur ni kan kontakta oss ifall ni har frågor.

Du kan närsomhelst kontakta oss ifall du vill se vilka personuppgifter vi hanterar om dig, samt om du vill ta tillbaka ditt samtycke och vill att vi tar bort din information.  I vissa fall kan en del utav den här informationen finnas kvar på grund utav regler om bokföring i lagen.

Vänligen notera att vi kan även behöva vidarebefordra personuppgifter som namn och telefonnummer och andra uppgifter mellan våra uppdragsgivare och anställda samt samarbetspartners i den omfattningen som krävs för att uppfylla våra åtaganden. Det är därför möjligt att personuppgifter finns kvar även om vi tagit bort allt ifrån våra system.

Inga personuppgifter överförs till företag eller individer utanför EU/EES, med undantaget utav Google Cloud som vi använder internt i företaget för administrativa ändamål, vilket inkluderar behandling utav personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

All information som kan kopplas fysiskt till en person är en personuppgift. Populära exempel är namn och telefonnummer, men även registreringsnummer och bolagsnummer kan vara personuppgifter om det går att koppla dem till en fysisk person. Vi vet hur viktigt det är att skydda våra kunders och anställdas personliga integritet, och håller därför höga krav på oss själva. Datasäkerhet är viktigt för oss, och som del utav det undviker vi att spara uppgifter utan anledning och ämnar att ta bort sådana här uppgifter så fort dom upphör att vara relevanta.

Som kund

Vi lagrar kontaktinformationen som du ger oss (namn, telefonnummer, mm) samt övrig information som är nödvändig för oss att utföra uppdrag åt er begäran (addresser, bolagsnummer, mm). Som del utav det behöver vi lämna ut vissa personuppgifter till våra anställda så att dom kan utföra uppdraget på dina vägnar. En del utav dem här uppgifterna sparar vi även i vårt interna orderregister så att vi kan administrera våra uppdrag.

Vi använder aldrig dina personuppgifter för andra ändamål än det som är nödvändigt för oss att utföra uppdrag åt er begäran, samt fullfölja våra förpliktelsers när det kommer till lagar och regler. På grund utav det här kan vissa personuppgifter sparas i bokföringen i upp till sju år, även om du tar bort ditt samtycke och vill att vi raderar all information kopplad till dig.

Som anställd (förare)

För att kontakta och identifiera dig så lagrar vi ditt namn, address och personnummer samt andra kontaktuppgifter som din email-address och telefonnummer. Vi kombinerar den här information med yrkeskompetenser du angett till oss, i form utav kurser, i vårt interna IT-system så att vi kan sammanställa information om våra anställda. Som exempel sparar vi kursens namn samt datumet du tog kursen och när den upphör att gälla om den är tidsbegränsad. Den här information är nödvändig för oss för att förstå vilka kompetenser våra anställda har, samt för oss att acceptera uppdrag som kräver dem ifrån våra kunder på dina vägnar.

Utöver det här lagrar vi ditt bankkontonummer som du angett till oss så att vi kan utbetala löner i vårt lönesystem. Vi sparar även information om närmaste anhöriga som du gav till oss i samband med din anställning. Den här information behövs så att vi kan kontakta dem i nödfall, och vi förutsätter att du har deras samtycke att ge oss den här information.

Vi lagrar även dina personuppgifter så att vi kan administrera våra anställda här på företaget samt våra uppdrag. Detta inkluderar ett anställningsregister, men även att din information används i vårt orderregister så att vi kan koppla våra förare till våra kunders uppdrag.

Vänligen notera att många avtal med våra kunder kräver att vi skickar dina kontaktuppgifter över till dem så att ni kan utföra uppdraget åt dem. I sådana fall skickar vi enbart uppgifter i den mån som är nödvändigt för att utföra uppdraget, som t.ex. kontaktuppgifter men även personnummer ifall det är nödvändigt.

Våra fordon är utrustade med färdskrivare, som samlar information om när ni tar raster och vilken hastighet ni håller. Det här krävs utav kör- och vilotidslagen, och används enbart för att säkerställa att lagen följs. Våra bilar är även utrustade med elektroniska körjournaler, som bland annat samlar data om vart och hur länge ni har kört. Den här informationen används enbart för att se till att uppdraget utförts korrekt och för oss att se hur länge ni har arbetat så er lön blir kalkylerad korrekt. Vi använder aldrig den här informationen för andra ändamål, som t.ex. att övervaka våra förare i realtid eller liknande inskränkningar i deras självständighet.

Vi behöver all den här informationen för att uppfylla våra skyldigheter i anställningsavtalet, samt se till att vi följer regler och lagar i Sverige och för oss att acceptera uppdrag ifrån våra kunder. Om du lämnar företaget ämnar vi att radera den här informationen inom en månad. På grund utav lagar och regler om bokföring kan en del utav den här informationen sparas i mer än sju år. En del utav den här informationen kan även ha skickats till våra kunder för att kunna uppfylla vårt avtal med dem, och kan därför behållas i andra system en längre tid även om det raderats ifrån våra system.

Övrigt

Vi har som policy att radera alla email efter 30 dagar. Lagringsperioden kan förlängas temporärt ifall det är till din förmån att det här utförs, t.ex. för att utföra ett uppdrag som ni har givit till oss.

Cookies

Cookies är små filer som webbsajter på nätet kan begära att din webbläsare sparar på din dator. Filerna innehåller information som kan användas utav sidorna för att bland annat spara dina preferenser och inställningar på sidan.

Vi på jörnestens.se använder cookies för att förbättra din erfarenhet på den här sidan, men även för säkerhetssyften och för att samla statistik av besökare på webbsidan via Google Analytics. Ingen av den här informationen kan kopplas till dig personligen.

Genom använding av den här sidan förutsätter vi att du godkänner den här användningen. Du kan förbjuda cookies samt se vilka som finns sparade just nu via din webbläsare. För information hur du kan göra detta med just din webbläsare, samt få mer information om hur kakorna fungerar, hänvisar vi till minacookies.se.

Senast ändrad 26 Februari, 2019